Home

AbusePlatform.nl is dé plek waar twee initiatieven voor abusebestrijding bij hosting- en cloudproviders samenkomen:

Beide initiatieven zijn onderdeel van het project Abuse 2.0; een project dat erop is gericht om de hoeveelheid abuse in netwerken van Nederlandse hosting- en cloudproviders drastisch te verminderen. Onder andere de volgende organisaties werken samen in dit project: AbuseIO, ECP, DHPA, DINL, ISPConnect, NBIP en SIDN.